Katalog zawodów

technik bhp

technik bhp

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to zawód związany z zapewnianiem bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w różnych miejscach pracy. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się identyfikacją, analizą i kontrolą zagrożeń związanych z pracą, mających na celu zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i zachowaniu odpowiednich standardów higieny pracy.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Identyfikacja zagrożeń: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza analizę miejsc pracy w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Ocenia czynniki ryzyka, takie jak niebezpieczne maszyny, substancje chemiczne, czynniki fizyczne i psychospołeczne, oraz określa poziom ryzyka związanego z tymi czynnikami.

  • Opracowanie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa: Technik opracowuje i wprowadza odpowiednie procedury bezpieczeństwa, które mają na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków i chorób zawodowych. Tworzy plany działania, wytyczne dotyczące korzystania z urządzeń i substancji, oraz szkoli pracowników w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

  • Monitorowanie i kontrola: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy monitoruje i kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Przeprowadza inspekcje miejsc pracy, bada materiały i substancje używane w procesach produkcyjnych, oraz analizuje dane dotyczące wypadków i chorób zawodowych w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

  • Szkolenia i edukacja: Technik prowadzi szkolenia i edukuje pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Informuje o zagrożeniach związanych z wykonywanymi zadaniami, przekazuje wiedzę na temat właściwego korzystania z urządzeń i środków ochrony osobistej, oraz promuje świadomość dotyczącą zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

  • Współpraca z zespołem: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak inspektorzy pracy, lekarze medycyny pracy, oraz kierownictwo firmy. Działa jako doradca, wspierając i udzielając porad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz uczestniczy w komisjach ds. BHP i wewnętrznych audytach.

Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy może być wykonywany zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wymaga wiedzy z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umiejętności analizy ryzyka, umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności organizacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz na: https://arkusze.pl/technik-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-egzamin-zawodowy/

Date

14 czerwiec 2023

Tags

administracyjno-usługowe, Szkoła podyplomowa
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj