Katalog zawodów

Technik ochrony fizycznej

Technik ochrony fizycznej

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to zawód związany z zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony osób oraz mienia w różnego rodzaju obiektach. Osoba pracująca w tym zawodzie odpowiada za monitorowanie i utrzymanie bezpieczeństwa, reagowanie na sytuacje awaryjne oraz prowadzenie działań prewencyjnych.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika ochrony fizycznej osób i mienia:

  • Monitorowanie systemów bezpieczeństwa: Technik ochrony fizycznej osób i mienia nadzoruje działanie systemów monitoringu, takich jak kamery, alarmy, czy kontrole dostępu. Regularnie sprawdza stan urządzeń, rejestruje incydenty i podejmuje odpowiednie działania w przypadku wykrycia zagrożeń.

  • Patrolowanie i kontrola terenu: Technik ochrony fizycznej przeprowadza patrole i kontroluje teren, aby zapewnić bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia. Sprawdza tożsamość osób wchodzących i wychodzących, przeprowadza kontrolę bagaży, przestrzega procedur i regulacji związanych z bezpieczeństwem.

  • Reagowanie na sytuacje awaryjne: Technik ochrony fizycznej osób i mienia jest odpowiedzialny za natychmiastową reakcję w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak włamania, pożary, incydenty medyczne itp. Działa zgodnie z ustalonymi procedurami, wzywa odpowiednie służby ratunkowe i podejmuje działania mające na celu minimalizację zagrożeń.

  • Obsługa sprzętu ochronnego: Technik ochrony fizycznej osób i mienia jest odpowiedzialny za obsługę i utrzymanie sprzętu ochronnego, takiego jak radiokomunikacja, kamery, systemy alarmowe, kombinezony ochronne itp. Zapewnia, że sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i gotowy do użycia w przypadku potrzeby.

  • Działania prewencyjne: Technik ochrony fizycznej podejmuje działania prewencyjne mające na celu minimalizację ryzyka zagrożeń. Przeprowadza analizy ryzyka, identyfikuje słabe punkty i proponuje ulepszenia w systemach bezpieczeństwa. Edukuje personel i społeczność w zakresie zasad bezpieczeństwa.

  • Przestrzeganie przepisów i norm: Technik ochrony fizycznej osób i mienia musi znać i przestrzegać obowiązujących przepisów, norm i procedur dotyczących ochrony osób i mienia. Dba o przestrzeganie regulacji prawnych oraz zasad etycznych i moralnych związanych z wykonywanym zawodem.

  • Współpraca z innymi służbami: Technik ochrony fizycznej osób i mienia często współpracuje z innymi służbami, takimi jak policja, straż pożarna, służby medyczne itp. Współdziała zespołowo w przypadku sytuacji awaryjnych, udziela informacji i wspiera innych pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Zawód technika ochrony fizycznej osób i mienia wymaga wysokiej odpowiedzialności, umiejętności obserwacji, umiejętności podejmowania szybkich decyzji w stresujących sytuacjach oraz zdolności do skutecznej komunikacji. Jest to zawód istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa w różnych obszarach, takich jak budynki publiczne, firmy, czy obiekty użyteczności publicznej.

 

Więcej informacji znajdziesz na: https://arkusze.pl/technik-ochrony-fizycznej-osob-i-mienia-egzamin-zawodowy/

Date

14 czerwiec 2023

Tags

administracyjno-usługowe, Szkoła podyplomowa
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj