Katalog zawodów

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa to zawód związany z projektowaniem, budową, konserwacją i naprawą dróg oraz infrastruktury drogowej. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się różnymi aspektami związanymi z drogami, takimi jak projektowanie tras, wykonawstwo nawierzchni drogowych, utrzymanie infrastruktury drogowej i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i jakością dróg.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika drogownictwa:

  1. Projektowanie dróg: Technik drogownictwa bierze udział w projektowaniu i planowaniu tras drogowych, uwzględniając różne czynniki, takie jak ruch drogowy, topografia terenu, warunki glebowe i ochrona środowiska. Musi posiadać wiedzę na temat odpowiednich standardów i przepisów dotyczących projektowania dróg.

  2. Budowa i utrzymanie nawierzchni drogowych: Technik drogownictwa nadzoruje proces budowy nawierzchni drogowych, włączając w to przygotowanie podłoża, układanie warstw konstrukcyjnych, wylewanie asfaltu lub innych materiałów drogowych, a także wykonywanie oznakowania drogowego. Monitoruje również stan i jakość nawierzchni, przeprowadzając regularne kontrole i konserwację.

  3. Wykonywanie pomiarów i analiza: Technik drogownictwa przeprowadza pomiary terenowe i laboratoryjne, aby zbierać dane dotyczące gruntów, materiałów drogowych, jakości nawierzchni i innych parametrów drogowych. Analizuje te dane, ocenia ich poprawność i dostosowuje metody budowy lub konserwacji na podstawie wyników.

  4. Zarządzanie projektem: Technik drogownictwa może pełnić rolę kierownika projektu, odpowiedzialnego za koordynację działań związanych z budową lub remontem dróg. Planuje harmonogram prac, rozdziela zasoby, nadzoruje postęp projektu i zapewnia przestrzeganie budżetu i terminów.

  5. Bezpieczeństwo i przepisy drogowe: Technik drogownictwa musi być dobrze zaznajomiony z przepisami drogowymi i standardami bezpieczeństwa. Zapewnia, że wszystkie prace związane z budową i utrzymaniem dróg są zgodne z przepisami i normami, dbając o bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i użytkowników dróg.

  6. Zastosowanie innowacji i nowych technologii: Technik drogownictwa śledzi nowe technologie i innowacje w dziedzinie drogownictwa. Poszukuje nowych metod budowy, materiałów drogowych i rozwiązań technologicznych, które mogą przyczynić się do poprawy trwałości, wydajności i ekologiczności dróg.

  7. Dokumentacja i raportowanie: Technik drogownictwa sporządza dokumentację techniczną, raporty z postępu prac i przekazuje informacje dotyczące projektów drogowych, budowy lub konserwacji. Zapewnia, że wszystkie niezbędne informacje są udokumentowane i przekazywane odpowiednim instytucjom i zespołom projektowym.

Technik drogownictwa może pracować w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach drogowych, administracji publicznej odpowiedzialnej za drogi, a także jako freelancer lub konsultant. Wymaga umiejętności technicznych, wiedzy o materiałach i technologiach drogowych, zdolności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole.

Więcej informacji znajdziesz na: https://arkusze.pl/technik-drogownictwa-egzamin-zawodowy/

Date

30 czerwiec 2023

Tags

budowlane, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj