Katalog zawodów

Technik budownictwa

Technik budownictwa

Technik budownictwa to zawód związany z planowaniem, nadzorem i koordynacją prac budowlanych. Osoba pracująca w tym zawodzie posiada wiedzę techniczną dotyczącą budownictwa i umiejętności zarządzania projektami budowlanymi.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika budownictwa:

  1. Planowanie i projektowanie: Technik budownictwa uczestniczy w procesie planowania i projektowania budynków i infrastruktury. Pracuje z dokumentacją techniczną, rysunkami i specyfikacjami, aby zapewnić zgodność projektu z normami i przepisami budowlanymi.

  2. Koordynacja prac budowlanych: Technik budownictwa jest odpowiedzialny za koordynację różnych etapów i prac budowlanych. Współpracuje z zespołem budowlanym, dostawcami i podwykonawcami, zapewniając harmonogram prac, kontrolę jakości oraz przestrzeganie terminów i budżetu.

  3. Nadzór nad realizacją projektu: Technik budownictwa nadzoruje realizację projektu budowlanego, monitorując postępy prac, jakość wykonania oraz przestrzeganie przepisów i standardów bezpieczeństwa. Rozwiązuje problemy i podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby.

  4. Analiza techniczna: Technik budownictwa wykonuje analizy techniczne, oceniając wytrzymałość materiałów, obliczając ilości potrzebnych materiałów budowlanych oraz wykonując inne obliczenia inżynierskie. Używa specjalistycznego oprogramowania i narzędzi, aby wspierać proces projektowania i budowy.

  5. Zarządzanie dokumentacją: Technik budownictwa utrzymuje dokumentację projektową, raporty z postępów prac, faktury i inne dokumenty związane z projektem. Zapewnia, że wszystkie dokumenty są odpowiednio przechowywane i dostępne dla zainteresowanych stron.

  6. Przestrzeganie norm i przepisów: Technik budownictwa przestrzega obowiązujących norm, przepisów i standardów branżowych dotyczących budownictwa. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem budowlanym, jakością wykonania oraz ochroną środowiska.

  7. Współpraca z klientami: Technik budownictwa utrzymuje kontakt i współpracuje z klientami, przedstawicielami inwestorów oraz innymi zainteresowanymi stronami. Zapewnia, że oczekiwania klienta są uwzględniane, a projekty są zgodne z wymaganiami.

Technik budownictwa może pracować w firmach budowlanych, biurach projektowych, inspekcjach nadzoru budowlanego oraz jako freelancer. Wymaga wiedzy technicznej, umiejętności planowania i organizacji, zdolności do pracy zespołowej, znajomości przepisów budowlanych oraz umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z klientami i innymi specjalistami z branży.

 

Więcej informacji znajdziesz na: https://arkusze.pl/technik-budownictwa-egzamin-zawodowy/

Date

30 czerwiec 2023

Tags

budowlane, warsztaty szkolne
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj