Katalog zawodów

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu to zawód związany z projektowaniem, planowaniem i tworzeniem przestrzeni zieleni, takich jak parki, ogrody, place i tereny rekreacyjne. Osoba pracująca w tym zawodzie posiada wiedzę techniczną z zakresu architektury krajobrazu oraz umiejętności projektowe i organizacyjne.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika architektury krajobrazu:

  1. Projektowanie i planowanie: Technik architektury krajobrazu bierze udział w projektowaniu i planowaniu przestrzeni zieleni. Tworzy koncepcje i plany zagospodarowania terenów, uwzględniając estetykę, funkcjonalność i zrównoważony rozwój. Wykorzystuje swoją wiedzę na temat roślin, terenów i elementów architektonicznych.

  2. Dobór roślin i materiałów: Technik architektury krajobrazu odpowiedzialny jest za dobór odpowiednich roślin, drzew, krzewów i traw, uwzględniając ich wymagania klimatyczne, estetykę i funkcje. Wybiera również odpowiednie materiały budowlane i wykończeniowe, takie jak kamienie, drewno czy elementy dekoracyjne.

  3. Tworzenie planów technicznych: Technik architektury krajobrazu opracowuje plany techniczne i rysunki, które są niezbędne do realizacji projektów. Tworzy szczegółowe schematy rozmieszczenia roślin, elementów architektonicznych, systemów nawadniania i oświetlenia.

  4. Nadzór nad realizacją projektów: Technik architektury krajobrazu nadzoruje realizację projektów zieleni. Współpracuje z ekipami wykonawczymi, koordynuje prace budowlane i sprawdza zgodność wykonania z projektem. Podejmuje działania naprawcze w przypadku wystąpienia problemów.

  5. Pielęgnacja i konserwacja: Technik architektury krajobrazu dba o pielęgnację i konserwację terenów zieleni. Nadzoruje przycinanie roślin, koszenie trawników, nawadnianie i nawożenie. Zapewnia, że tereny zachowują atrakcyjny wygląd i zdrowy rozwój roślin.

  6. Wykorzystanie elementów architektonicznych: Technik architektury krajobrazu integruje elementy architektoniczne, takie jak ścieżki, altany, place zabaw i elementy małej architektury, w projektowanej przestrzeni zieleni. Dopasowuje je do charakteru otoczenia i funkcji terenu.

  7. Zrównoważony rozwój: Technik architektury krajobrazu stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w projektach zieleni. Projektuje tereny, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, uwzględniając oszczędność wody, ochronę przyrody i biodiwersyfikację.

Technik architektury krajobrazu może pracować w firmach projektowych, firmach ogrodniczych, jednostkach samorządowych, parkach miejskich oraz jako freelancer. Wymaga wiedzy technicznej z zakresu architektury krajobrazu, umiejętności projektowych, zdolności do pracy w zespole oraz komunikacyjnych w kontakcie z klientami i innymi specjalistami.

 
 
 

Date

30 czerwiec 2023

Tags

budowlane, warsztaty szkolne
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj