Katalog zawodów

technik elektryk

technik elektryk

Technik elektryk to zawód związany z instalacją, naprawą i konserwacją systemów elektrycznych. Osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się różnymi aspektami elektrycznymi, w tym instalacją i konserwacją oświetlenia, gniazdek elektrycznych, układów sterowania, instalacji telekomunikacyjnych, a także innych urządzeń elektrycznych.

Oto kilka kluczowych zadań i odpowiedzialności technika elektryka:

  • Instalacje elektryczne: Technik elektryk ma za zadanie instalować i podłączać różnego rodzaju systemy elektryczne, takie jak oświetlenie, gniazdka, przewody elektryczne i inne urządzenia elektryczne. Wykonuje to zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

  • Diagnozowanie usterek: Technik elektryk identyfikuje i naprawia usterki w systemach elektrycznych. Wykorzystuje narzędzia diagnostyczne, takie jak mierniki i testery, do zlokalizowania problemów i przywrócenia poprawnego działania.

  • Konserwacja i konserwacja zapobiegawcza: Technik elektryk wykonuje regularne przeglądy systemów elektrycznych w celu zapobiegania awariom i utrzymania ich w dobrym stanie. Przeprowadza rutynowe czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie, smarowanie i wymiana zużytych części.

  • Czytanie schematów i rysunków technicznych: Technik elektryk musi umieć czytać i interpretować schematy, rysunki techniczne oraz instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych. To umożliwia skuteczne diagnozowanie problemów i prawidłowe podłączenie systemów elektrycznych.

  • Bezpieczeństwo: Technik elektryk jest świadomy zasad bezpieczeństwa dotyczących pracy z energią elektryczną. Przestrzega odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak wyłączanie zasilania przed rozpoczęciem prac, używanie odpowiedniego sprzętu ochronnego i przestrzeganie przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.

  • Aktualizacja wiedzy: Technik elektryk musi być na bieżąco z nowymi technologiami, przepisami i standardami dotyczącymi elektryki. Uczestniczy w szkoleniach i kursach, aby rozwijać swoje umiejętności i utrzymywać aktualną wiedzę w dziedzinie elektryki.

Zawód technika elektryka wymaga precyzji, umiejętności manualnych, zdolności rozwiązywania problemów oraz zrozumienia przepisów i norm bezpieczeństwa. Osoby pracujące w tym zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie w firmach instalacyjnych, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach energetycznych, a także jako samodzielni przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji na:

https://arkusze.pl/technik-elektryk-egzamin-zawodowy/

 

Date

22 luty 2018

Tags

elektryczno-elektroniczne, warsztaty szkolne
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj