Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie w semestrze letnim 2023/2024
tr>
MOD.03/sem.III
FRK.01/sem.III
1LP/sem.II
2LP/sem.IV
3LP/sem.VI
4LP/sem.VIII
MOT.06/sem.III
TDR.02/sem.III
Godziny dostępnosci nauczycieli