EStachel

EStachel

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)

Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu Solidarności "Lubelski Lipiec '80".

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja czerwiec / lipiec 2021

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:

  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)

Matura 2021 materiały i przybory pomocnicze

poniedziałek, 19 kwiecień 2021 12:52

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).1) Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Egzaminy semestralne 2021

piątek, 09 kwiecień 2021 12:11

Harmonogram egzaminów

Liceum Ogólnokształcące nr VII – sem. VI (3LGa)

Rok szkolny: 2020/2021, semestr wiosenno-letni

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w CKZiU maj 2021

Zmiany w egzaminie maturalnym 2021

czwartek, 08 kwiecień 2021 15:09

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych

Spis Powszechny 2021

środa, 07 kwiecień 2021 16:26

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisywane są:

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563 -12-85  

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU Chełm.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl