Oferta edukacyjna

Szkoły i kursy dla dorosłych


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie to miejsce, które daje niepowtarzalną szansę na zdobycie wykształcenia średniego oraz nowych, atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych. Oferujemy szeroki zakres programów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań naszych słuchaczy. Bez względu na dotychczasową ścieżkę edukacyjną czy doświadczenie zawodowe, w CKZiU Chełm znajdziesz odpowiednie kursy i programy, które pomogą Ci rozwijać się zawodowo i osiągnąć swoje cele zawodowe.

ckziu-slajd01-min3FC5559D-9173-1286-6301-1FCC42A2AF03.jpg
Zapraszamy !!!
Ucz się w CKZiU Chełm
oferujemy:
Liceum Ogólnokształcące
Szkołę Policealną
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
ckziu-slajd03F61A3BDE-BD88-4F95-8676-15E5A9FF1239.jpg
Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
bezpłatne kształcenie
zaoczny system nauki
możliwość kontynuacji kształcenia
ckziu-slajd0258A97910-40F3-A324-2C22-F02FE3082979.jpg
florysta
Szkoła Policealna
oferujemy zawody:
bezpłatna
nauka !!!
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
technik ochrony fizycznej osób i mienia
technik usług kosmetycznych
technik administracji
ckziu-slajd04BF16421A-B04C-249A-0239-7947BA0A3CCF.jpg
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
bezpłatna nauka w trybie zaocznym
kwalifikacje uznawane w krajach UE
fryzjer
fotograf
krawiec
monter zabudowy i robót wykończeniowych

Kształcąc się u nas możesz:

- powrócić do nauki po okresie przerwy,
- odkrywać nowe umiejętności i talenty,
- rozwijać swoje pasje i zainteresowania,
- spędzać czas w przyjaznej atmosferze,
- oderwać się od codziennych obowiązków,
- łączyć naukę z życiem zawodowym i rodzinnym.

Oferujemy

- profesjonalną kadrę nauczycielską,
- nowocześnie wyposażone pracownie,
- zajęcia w weekendy,
- całkowicie BEZPŁATNĄ naukę,
- możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych.
Możesz wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr VII jeżeli:
 • Jesteś osobą pełnoletnią albo masz ukończone 16 lat;
 • Chcesz w dogodny sposób ukończyć liceum;
 • Wymagania szkoły młodzieżowej sprawiają Ci trudność;
 • Twoje codzienne obowiązki, problemy osobiste czy trudności życiowe utrudniają Ci pobieranie nauki w wymiarze typowym dla szkoły młodzieżowej;
 • Chcesz powrócić do nauki po okresie przerwy i zdobyć wykształcenie średnie.
Oferujemy:
 • Całkowicie BEZPŁATNE kształcenie;
 • Naukę w weekendy – system zaoczny (piątek 14 – 20 i sobota 8 – 16);
 • Możliwość nauki od drugiej klasy, jeżeli masz ukończoną zasadniczą szkołę zawodową bądź branżową szkołę I stopni;
 • Nauczanie podstawowych przedmiotów NIE MA LEKCJI filozofii, plastyki, muzyki, języka łacińskiego, kultury antycznej, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć z wychowawcą, religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
 • Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego;
 • Zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, GOPS itp.
 • Możliwość kontynuowania nauki w szkole policealnej lub na wybranym kwalifikacyjnym kursie zawodowy.
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony druk podania Świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej (oryginał, odpis lub kopia potwierdzona notarialnie);
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty;
 • 3 zdjęcia;
 • Dowód osobisty (do wglądu);
Dokumeny do pobrania:
Nazwa pliku Rozmiar Data i czas
An Adobe Acrobat file LO_harmonogram_rekrutacji.pdf 116.58 KB 2023-06-10 18:54:31
An Adobe Acrobat file LO_kl1_2023-24_lista_przedmiotow.pdf 96.41 KB 2023-06-10 18:54:31
Szkoła policealna to szkoła, w której zdobędziesz praktyczną wiedzę i pożądany na rynku zawód. W naszej placówce wszystkie proponowane zawody/kierunki odpowiadają zapotrzebowaniom rynku pracy, dzięki czemu łatwiej odnaleźć się na drodze zawodowej.
Oferujemy:
 • Całkowicie BEZPŁATNE kształcenie;
 • Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry (lub 1,5 roku dla technik bhp, 1 rok dla florysty);
 • Zajęcia w systemie zaocznym;
 • Nie wymagamy matury;
 • Zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, GOPS itp.
 • Legitymacje szkolne;
 • Języki obce zawodowe;
 • Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów UE;
 • Profesjonalna kadra nauczycieli i specjalistów;
 • Państwowa placówka i świetnie wyposażone pracownie zawodowe;
 • Tytuł TECHNIK uznawany w UE;
 • Egzaminy zawodowe w szkole;

Kształcimy w następujących kierunkach:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Kwalifikacja: BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)
 • Florysta (Kwalifikacja: OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych)
 • Technik administracji (Kwalifikacja: EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (Kwalifikacja: BPO.02 Ochrona osób i mienia)
 • Technik usług kosmetycznych (Kwalifikacja: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych)

  Uwaga! Opisy poszczególnych zawodów wraz z wykazem dokumentów dostępne są poniżej:
Dokumeny do pobrania:
Nazwa pliku Rozmiar Data i czas
An Adobe Acrobat file SP_harmonogram_rekrutacja.pdf 117.03 KB 2023-06-10 19:29:11
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_BPO01_technik_bezpieczenstwa.pdf 79 KB 2023-06-10 19:45:24
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_BPO02_technik_ochrony_fizycznej.pdf 78.53 KB 2023-06-10 19:45:24
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_EKA01_technik_administracji_.pdf 96.96 KB 2023-07-07 16:45:53
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_FRK04_technik_uslug_kosmetycznych_.pdf 81.05 KB 2023-07-07 16:53:20
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_OGR01_Florysta.pdf 77.84 KB 2023-06-10 19:45:24
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są formą kształcenia umożliwiającą zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum lub szkole policealnej. Skierowane do osób dorosłych.
Oferujemy:
 • Całkowicie BEZPŁATNE kształcenie;
 • Nauka trwa 1,5 roku;
 • Zajęcia w systemie zaocznym;
 • Języki obce zawodowe;
 • Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów UE;
 • Profesjonalna kadra nauczycieli i specjalistów;
 • Państwowa placówka i świetnie wyposażone pracownie zawodowe;
 • Egzaminy zawodowe w szkole.

Kształcimy w następujących kierunkach:

 • Fryzjer (Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich)
 • Krawiec (Kwalifikacja: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych)
 • Fotograf (Kwalifikacja: AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu)
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych (BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)

Uwaga! Opisy poszczególnych zawodów wraz z wykazem dokumentów dostępne są poniżej:
Dokumeny do pobrania:
Nazwa pliku Rozmiar Data i czas
An Adobe Acrobat file Harmonogram_rekrutacji_KKZ.pdf 116.58 KB 2023-06-12 08:01:23
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_Fotograf_AUD02.pdf 134.38 KB 2023-06-12 07:59:31
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_Fryzjer_FRK01.pdf 69.48 KB 2023-06-12 07:59:31
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_Krawiec_MOD03.pdf 69.34 KB 2023-06-12 07:59:31
An Adobe Acrobat file opis_zawodu_Monter_zabudowy_BUD11.pdf 66.02 KB 2023-06-12 07:59:31
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj