Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są formą kształcenia umożliwiającą zdobycie zawodu na poziomie szkoły zawodowej lub technikum. W trakcie nauki można równocześnie uczyć się w liceum lub szkole policealnej. Skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się na kurs za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Bezpłatna nauka
Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się bezpłatnie.

 

  • Kwalifikacja: FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich (zawód: fryzjer 514101)
  • Kwalifikacja: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (zawód: krawiec 753105)
  • Kwalifikacje: AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  • Kwalifikacja: BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych (zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych 712905)
  • Kwalifikacja: MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (zawód: ślusarz 722204)

KKZ - harmonogram rekrutacji

Więcej w tej kategorii: « Szkoła Policealna

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel/fax: (82) 563-13-23
od pon. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30

Kształcenie dorosłych

tel. (82) 563 -12-85  

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU Chełm.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl