Historia CKZiU

Historia Centrum


W dniu 20 listopada 1998 roku podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 5 imienia Ks. Stanisława Staszica wmurowano akt erekcyjny pod budowę warsztatów szkolnych, późniejszego Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to inicjatywa dyrektor szkoły Ewy Gągały, Rady Rodziców, nauczycieli i ś.p. Leszka Wanerskiego, ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych. Ta grupa zapaleńców już w 1995 roku pozyskała pierwsze środki finansowe. Były to pieniądze zarówno od Rodziców jak i te „wydeptane” przez Ewę Gągałę osobiście w MEN. Projekt wykonali młodzi chełmscy projektanci Maciejewski i Filip ( ilustracja – schemat przestrzenny określał zakres inwestycji jako Centrum Kształcenia Praktycznego). Od tego momentu do roku 2004 inwestycja była realizowana przez ZSZ Nr 5 a osobą odpowiedzialną jako inwestor zastępczy dyrektor Ewa Gagała. Końcowy etap budowy nadzorowało Biuro Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Chełm. Od 1 września 2000r Uchwałą Nr XXI/300/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 23 sierpnia 2000 r. założono przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Chełmie przy ul Jagiellońskiej 29. Już w listopadzie 2001 roku do pierwszego z segmentów budynku CKP przeniesiono z ulicy Fabrycznej dotychczasowe warsztaty szkolne ZSZ nr 5. W segmencie tym znajduje się jedenaście sal warsztatowych i pracowni przedmiotowych. Cztery z nich wyposażono i przystosowano do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, zgodnie z wymaganiami OKE. W oddanym do użytku w roku 2005 drugim segmencie mieszczą się sale dydaktyczne oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne. Uchwałą Nr XXX/343/05 Rady Miasta Chełm z dnia 31 marca 2005r. wyłączono z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od tego czasu stało się samodzielną jednostką budżetową.Jednocześnie w skład Centrum weszły warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i warsztaty szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie. Już w czerwcu 2005 r. pod przewodnictwem dyrektor Ewy Gągały i wicedyrektor Barbary Pietrzak przeprowadzono pierwszy, zewnętrzny, praktyczny egzamin zawodowy w dwóch zawodach: mechanik maszyn i urządzeń i elektryk. Od 1 września 2005 r. dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego jest mgr inż. Mieczysław Sawka. W Centrum zatrudnionych jest 42 nauczycieli zajęć praktycznych oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W placówce prowadzone są zajęcia praktyczne dla 850 uczniów z czterech chełmskich szkół zawodowych.
Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj