Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie w semestrze letnim 2022/2023
AUD.02/sem III
MOD.03/sem.I
FRK.01/sem.1
MOT.06
TDR.02
1LP/sem.II
2LP/sem.IV
3LP/sem.VI
zmiany w planie/zastępstwa
Godziny dostępnosci nauczycieli