Harmonogram zajęć w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa w Chełmie w semestrze letnim 2020/2021

AUD.05/sem.I
1LGa/sem.II
2LGa/sem.IV
3LGa/sem.VI
Astar Plany.
http://www.astar05.pl